Tăng tốc 'xanh hóa' xe buýt Thủ đô

Tọa đàm 'Hà Nội làm gì để xanh hóa xe buýt?' do Báo Giao thông tổ chức đã đưa ra nhiều nhóm giải pháp thúc tiến trình chuyển đổi xe buýt xanh của Thủ đô theo mục tiêu đề ra.

Phương LinhNguyễn Hoàn -

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/tang-toc-xanh-hoa-xe-buyt-thu-do-19223112908053721.htm