Tăng tốc độ tìm kiếm email trên iOS 10

Bạn đọc có thể áp dụng thủ thuật nhỏ dưới đây của WonderHowTo để tăng tốc tìm kiếm email trên iPhone/iPad chạy iOS 10.

Bạn đọc có thể áp dụng thủ thuật nhỏ dưới đây của WonderHowTo để tăng tốc tìm kiếm email trên iPhone/iPad chạy iOS 10.

Tăng tốc độ tìm kiếm email trên iOS 10 - Ảnh 1

Mặc dù chức năng lọc email (filter) về mặt kỹ thuật đã có sẵn trên ứng dụng Mail dành cho iOS những phiên bản trước, bạn phải nhấn vào nút Edit tại giao diện Mailboxes và thêm chúng dưới dạng các thư mục, điều này làm cho màn hình chính của bạn đã rối lại càng thêm rối hơn.

Tăng tốc độ tìm kiếm email trên iOS 10 - Ảnh 2

Dĩ nhiên, bạn vẫn có thể thực hiện lọc email theo cách tương tự trên iOS 10 nếu muốn. Thế nhưng, iOS 10 giờ đây có một chức năng mới giúp bạn tìm kiếm email nhanh chóng và dễ dàng hơn, và nó có hiệu lực trên mọi thư mục bạn có, không đơn thuần chỉ giao diện Mailboxes.

Tại màn hình Mailboxes, hoặc từ bên trong thư mục hay hộp thư (mailbox) bất kỳ, bạn chạm vào biểu tượng hình 3 gạch ngang ở phía dưới góc trái. Mặc định, ứng dụng Mail sẽ tự động lọc các thư Unread (Chưa đọc), nhưng bạn có thể chọn tùy chọn Filtered by (Lọc theo) để mở nhiều lựa chọn hơn.

Tăng tốc độ tìm kiếm email trên iOS 10 - Ảnh 3

Đây là những gì bạn có thể chọn để lọc:

- Unread emails (Thư chưa đọc)

- Flagged emails (Thư đã được gắn cờ)

- Emails addressed directly to you or CC'd to you (Thư được gửi trực tiếp đến bạn hoặc CC cho bạn)

- Emails with attachments only (Chỉ những thư có đính kèm)

- Senders you've designated as VIP (Email từ những người gửi quan trọng (VIP) do bạn chỉ định trước)

Bên cạnh những tùy chọn lọc nhanh email trên, khi nhấn vào hộp thoại Search (Tìm kiếm), bạn còn được đề xuất một vài tùy chọn lọc khác như unread (chưa đọc), flagged (được đánh cờ), from VIPs (từ những người quan trọng), và with attachments (có đính kèm).

Tăng tốc độ tìm kiếm email trên iOS 10 - Ảnh 4

Lê Hiền