Tăng tốc đào tạo nhân lực công nghệ thông tin

    Gốc

    Nhu cầu nhân lực công nghệ thông tin Việt Nam hiện đã vượt quá khả năng đáp ứng của hệ thống đào tạo...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=11&home=detail&id=52e94aec816610&page=category