Tăng tốc chuyển đổi số để phát triển kinh tế, xã hội miền núi

  6 liên quanGốc

  Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số sẽ giúp Ủy ban Dân tộc hiện thực hóa nhiều mục tiêu quan trọng, góp phần giải quyết các bài toán kinh tế - xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

  Ngày 13/10 tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc đã ký thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn FPT về chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn năm 2021-2026.

  Thỏa thuận được ký kết nhằm mục tiêu thiết lập nền tảng công nghệ số vững chắc để Ủy ban Dân tộc hiện thực hóa các mục tiêu trong Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

  Đại diện Ủy ban Dân tộc và FPT tại lễ ký kết.

  Hai bên sẽ hợp tác với 5 nhóm nội dung trọng tâm bao gồm: tư vấn, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của Ủy ban Dân tộc và Chương trình Mục tiêu Quốc gia; thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ trong giáo dục, đào tạo với đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và cho cán bộ công chức; hợp tác thúc đẩy tham gia thị trường thương mại, sàn thương mại điện tử để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm cho đồng bào các dân tộc; phối hợp hoạt động truyền thông, tuyên truyền và đồng hành trong các hoạt động an sinh xã hội.

  Tại lễ ký kết, ông Hầu A Lềnh - Bộ trưởng Ủy ban Dân tộc nhấn mạnh lãnh đạo Ủy ban xác định xây dựng Chính phủ điện tử, chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới và để đạt được nhiệm vụ này rất cần có sự tư vấn, hỗ trợ của cơ quan chuyên trách của Chính phủ (Bộ Thông tin và Truyền thông), cũng như sự đồng hành của các tập đoàn, công ty hàng đầu về công nghệ thông tin của Việt Nam.

  Các nội dung ghi nhớ hợp tác giữa hai bên đã thể hiện cơ bản các nhiệm vụ chuyên môn của Ủy ban Dân tộc và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030.

  Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng mà Đảng, Chính phủ giao cho Ủy ban Dân tộc, sự đồng hành của Tập đoàn FPT sẽ giúp Ủy ban Dân tộc hiện thực hóa các mục tiêu quan trọng, góp phần giải quyết các bài toán kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

  “Hiện nay việc tiếp cận, phát triển của các vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn rất nhiều khoảng cách và mức độ khác nhau, nhiều nơi còn khó khăn, thiếu thốn. Điều chúng tôi quan tâm nhất là làm sao đưa ứng dụng công nghệ thông tin giúp các chính sách tiếp cận tới từng đồng bào ở từng khu vực một cách nhanh chóng, hiệu quả, để đồng bào miền núi tiến kịp miền xuôi”, Bộ trưởng Hầu A Lềnh nhấn mạnh.

  Ông Trương Gia Bình- Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT khẳng định, việc đồng hành cùng Ủy ban Dân tộc trong chặng đường chiến lược sắp tới là trách nhiệm, sứ mệnh của Tập đoàn FPT, bởi đây không chỉ là việc hợp tác đơn thuần mà còn là sự đồng lòng, đồng sức cùng đem lại giá trị tốt đẹp hơn cho hàng triệu đồng bào các dân tộc thiểu số và miền núi.

  Nguyên Đức

  Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/chuyen-doi-so/tang-toc-chuyen-doi-so-de-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-mien-nui/20211013034959290