Tăng tiền học bổng cho học sinh dân tộc thiểu số

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    UBND tỉnh Quảng Nam vừa cấp thêm gần 1,18 tỉ đồng để chi trả bù vào khoản học bổng chính sách chênh lệch cho học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số trong tỉnh năm 2008.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Giaoduc/2008/7/21/251632.tno