Tăng tiền ăn hàng ngày cho CNVC một số ngành, nghề

    Báo Hà Nội Mới
    3 đăng lạiGốc

    (HNM) - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 234/2005/QĐ-TTg ngày 26-9-2005  quy định chế độ đặc thù đối với công nhân, nhân viên, viên chức một số ngành nghề trong các Cty nhà nước.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/54/169652