Tăng thu 8.300 tỷ đồng thuế qua thanh tra, kiểm tra

Theo số liệu mới công bố của Tổng cục Thuế, 8 tháng đầu năm, với việc thanh tra, kiểm tra hơn 48,2 nghìn DN, số tiền tăng thu nhờ công tác này là 8.306 tỷ đồng.

Trong đó, ngành thuế thanh tra 4.277 DN, tổng số tiền truy thu, truy hoàn, phạt là 3.930 tỷ đồng và nộp ngân sách hơn 1.641 tỷ đồng; kiểm tra 43.927 DN, tổng số truy thu, truy hoàn, phạt là 4.124 tỷ đồng và nộp ngân sách hơn 2.302 tỷ đồng. Bên cạnh đó, cơ quan Thuế cũng đã tiến hành kiểm tra hơn 574 nghìn hồ sơ, xử lý điều chỉnh thu vào ngân sách 251 tỷ đồng.

Theo Tổng cục Thuế, để có kết quả trên, cơ quan Thuế đã chỉ đạo quyết liệt và triển khai có hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi, thủ đoạn gian lận và chiếm đoạt tiền thuế, trong đó chú trọng việc thanh tra chuyên đề chuyển giá, thương mại điện tử, kinh doanh qua mạng, chống thất thu, khai thác tăng thu cho ngân sách Nhà nước.

Ngành thuế đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ kiểm tra chặt chẽ các hồ sơ hoàn thuế, đối chiếu với các thông tin trên tờ khai Hải quan và các thông tin Hải quan khác trong giải quyết hồ sơ kiểm tra trước, hoàn thuế sau, tăng cường thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế.

Những tháng cuối năm, ngành thuế sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra thuế để đề phòng, ngăn chặn và xử lý kịp thời các vi phạm ; thực hiện truy thu hoàn tiền thuế Giá trị gia tăng, thực hiện cưỡng chế, công khai danh sách các DN bị truy hoàn và phạt theo quy định.

Quan trọng nhất là kịp thời ban hành các quyết định và kết luận đối với những cuộc thanh tra đã hoàn thành, ra quyết định truy thu, truy hoàn, giảm khấu trừ, giảm lỗ… đối với các DN, đôn đốc thu nộp với các khoản kết luận truy thu, truy hoàn vào ngân sách Nhà nước.

MK