Tăng sản lượng nuôi hàu và tôm thẻ chân trắng công nghệ cao

Hợp tác, đoàn kết để đánh bắt an toàn, hiệu quả

Theo Chi cục Thủy sản, 5 tháng đầu năm, sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt 8.951 tấn, tăng 9% so với cùng kỳ 2022, đạt 42,17% so với kế hoạch năm.

Thu hoạch hàu trên sông Chà Và.

Thu hoạch hàu trên sông Chà Và.

Tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản tháng 5 đạt 1.672 tấn, tăng hơn 9% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, sản lượng tăng nhiều chủ yếu là hàu và tôm thẻ chân trắng. Nguyên nhân do sự phát triển du lịch tại một số địa phương ven biển, nhu cầu hàu tăng cao nên người nuôi chuyển đổi từ nuôi cá lồng bè sang nuôi hàu Thái Bình Dương.

Riêng sản lượng tôm thẻ chân trắng tăng do diện tích nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh ngày càng được nhân rộng. Hiện trên địa bàn tỉnh có khoảng 21 tổ chức, cá nhân nuôi tôm thẻ chân trắng và sản xuất giống ứng dụng công nghệ cao với diện tích hơn 419ha (tăng 8,6ha so với cùng kỳ).

Hình thức nuôi chủ yếu là nuôi trong ao đất hay hồ tròn có lót bạt trong nhà màng, công nghệ nuôi tôm siêu thâm canh với mật độ nuôi 250 - 500con/m2, sản lượng đạt từ 30-50 tấn/ha/vụ. Các cơ sở thường nuôi theo nhiều giai đoạn, một năm có thể nuôi được từ 3 đến 4 vụ nên lợi nhuận tăng cao so với nuôi truyền thống chỉ được 1 vụ/năm.

Tin, ảnh: MINH NGUYÊN

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/kinh-te/202306/tang-san-luong-nuoi-hau-va-tom-the-chan-trang-cong-nghe-cao-980974/