Tăng quyền chủ động cho doanh nghiệp đầu tư ra nước ngoài

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng ngày 20.2 đã ký QĐ số 236/QĐ-TTg phê duyệt đề án "Thúc đẩy đầu tư của VN ra nước ngoài".