Tăng phí đăng ký nhãn hiệu ở nước ngoài

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Tin từ Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam, kể từ ngày 1-9-2008, phí đăng ký nhãn hiệu ở nước ngoài sẽ được điều chỉnh tăng từ mức 73 lên 100 francs Thụy Sĩ. Đây là mức phí được áp dụng cho mỗi nước chỉ định bảo hộ trong hệ thống các thành viên của Thỏa ước Madrid và Nghị định thư Madrid, hoặc áp dụng cho mỗi nhóm dịch vụ, hàng hóa.

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/kinhte/2008/8/160922