Tặng nhà cho người nghèo

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND- Hoạt động nổi bật của công đoàn các cấp ở huyện Tam Nông (Đồng Tháp) là luôn chăm lo đời sống và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức-lao động (CNVC-LĐ).

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=140826&sub=127&top=39