Tăng mức phí đấu giá đất ở Hà Nội

UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định về thu phí đấu giá trên địa bàn. Theo đó, người có tài sản bán đấu giá và người tham gia đấu giá tài sản đều phải nộp phí. Đối với người có tài sản đấu giá, mức thu từ 50.000 đồng tới 18,5 triệu đồng, tùy theo giá trị tài sản. Đối với người tham gia đấu giá, mức thu phí tương ứng với giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá, dao động trong khoảng từ 20.000 đồng tới 500.000 đồng.