Tăng lương, nâng phụ cấp cho CN

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Chia sẻ khó khăn với nhân viên trong tình hình khi giá cả tăng, Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Long Hải đã tăng lương cho mỗi nhân viên 100.000 đồng/tháng

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/cong-doan/222579.asp