Tăng lệ phí cấp giấy phép xây dựng

UBND TP Hồ Chí Minh vừa có tờ trình HĐND thành phố quy định về mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn.

Cụ thể, mức thu đối với nhà ở riêng lẻ là 75.000 đồng/giấy phép (tăng 25.000 đồng/giấy phép), công trình khác là 150.000 đồng/giấy phép (tăng 50.000 đồng/giấy phép). Đối với trường hợp gia hạn, cấp lại, điều chỉnh thì mức thu là 15.000 đồng/giấy phép (tăng 5.000 đồng/giấy phép). Đối với trẻ em, hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng được miễn thu lệ phí...

Theo UBND TP Hồ Chí Minh, đề xuất tăng lệ phí cấp giấy phép xây dựng do mức thu hiện không đủ bù chi và cũng không còn phù hợp với chỉ số giá tiêu dùng, tốc độ tăng trưởng kinh tế của thành phố. Trong năm 2016, thành phố cấp hơn 59.000 giấy phép xây dựng, trong đó 90% cấp cho nhà ở riêng lẻ. Lệ phí ước tính đã thu 3,25 tỷ đồng/năm.

Nguyễn Lê