Tăng giá “sân sau” cũng góp phần vào lạm phát

Tiến sĩ Nguyễn Đình Cung (Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương)cho biết: Hiện tượng giao dịch nội gián xảy ra trong các công ty có vốn sở hữu nhà nước đã góp phần đáng kể vào việc tăng giá, thậm chí có thể làm cho thị trường bị lũng đoạn.