Tăng gần 30% số DN thành lập mới so với tháng 9

Theo báo cáo từ Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết, trong tháng 10 năm 2016, có thêm 91.765 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 710.618 tỷ đồng.

Cụ thể, số doanh nghiệp được thành lập mới là 10.314 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 81.524 tỷ đồng, tăng 28,2% về số doanh nghiệp và tăng 7,1% về số vốn đăng ký so với tháng 9/2016.

Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong tháng 10 đạt 8,0 tỷ đồng, giảm 16,5% so với tháng trước.

Ảnh minh họa: Cả nước trong 10 tháng năm 2016, có thêm 91.765 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 710.618 tỷ đồng

Cũng theo số liệu được cung cấp từ báo cáo, cả nước trong 10 tháng năm 2016, có thêm 91.765 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 710.618 tỷ đồng, tăng 18,3% về số doanh nghiệp và 46,2% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2015.

Trong khi đó, số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn của cả nước là 17.574 doanh nghiệp, tăng 29,0% so với cùng kỳ năm trước, số doanh nghiệp này sau khi kết thúc thời hạn tạm ngừng sẽ quay trở lại tình trạng hoạt động kinh doanh.

Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể của cả nước là 33.131 doanh nghiệp, giảm 28,8% so với cùng kỳ năm trước.

T.L