Tăng cường xử lý xe máy đi vào đường cao tốc

Nghị định 46 của Chính phủ đã tăng mức xử phạt đối với phương tiện xe máy đi vào đường cao tốc. Tuy nhiên, trên thực tế, tình trạng xe máy đi vào đường cao tốc lại đang khá phổ biến.