Tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất

KTĐT - Ngày 11/11, Tổng cục Quản lý Đất đai (Bộ TN&MT) đã làm việc về Đề án "Tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến 2016".

Dự kiến, đề án này được trình Chính phủ vào cuối tháng 11/2013. Tại buổi làm việc, các ý kiến cho rằng, Đề án phải được xác định rõ phạm vi, bởi phạm vi của việc xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai không chỉ trong hệ thống pháp luật về đất đai mà còn liên quan tới nhiều Luật của các bộ, ngành và văn bản của Thanh tra Chính phủ. Đồng thời, kiến nghị, đề xuất về thể chế để giải quyết dứt điểm các vụ vi phạm còn tồn đọng, đặc biệt là chế tài phải đủ mạnh.