Tăng cường xây dựng Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước

  Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đề nghị các địa phương tiếp tục phát huy kinh nghiệm thành công để triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU linh hoạt, sáng tạo. Đồng thời, tạo mọi điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách cho các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước có thành lập tổ chức Đảng.

  Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong, Trưởng ban Chỉ đạo phát biểu kết luận hội nghị.

  Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong, Trưởng ban Chỉ đạo phát biểu kết luận hội nghị.

  Sáng 14/6, Ban Chỉ đạo thành phố Hà Nội thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU tổ chức Hội nghị khảo sát, đánh giá tình hình hoạt động của 5 đảng ủy khối doanh nghiệp trực thuộc các quận, huyện ủy, gồm: Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Tây Hồ, Hoài Đức, Quốc Oai.

  Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong, Trưởng ban Chỉ đạo thành phố thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU chủ trì hội nghị.

  Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27/2/2012 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2020-2025”, các quận, huyện ủy đã nghiêm túc tổ chức nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện tới cán bộ, đảng viên. Công tác xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện nghị quyết đã bám sát mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và đặc điểm tình hình của địa phương. Nhờ đó, các tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn 5 quận, huyện nhìn chung đều hoạt động ổn định, phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ tổ chức Đảng trong doanh nghiệp...

  Điển hình, tại quận Bắc Từ Liêm, trong 6 tháng đầu năm 2022, quận khảo sát cho thấy có 3 doanh nghiệp đủ điều kiện thành lập tổ chức Đảng và đã hướng dẫn, hoàn thiện hồ sơ đề nghị thành lập tổ chức Đảng với 2 doanh nghiệp (đạt 66,7% chỉ tiêu giao); phát triển được 15 đảng viên mới trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước (đạt 60%). Dự kiến, trong quý II/2022, quận sẽ thành lập thêm 1 tổ chức Đảng.

  Tại huyện Hoài Đức, hiện có 51 tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, với 443 đảng viên. Từ năm 2018 đến nay, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp huyện đã thành lập được 6 tổ chức Đảng và xét đề nghị kết nạp đảng viên mới với 39 quần chúng ưu tú.

  Còn tại quận Tây Hồ, trong 7 năm qua, đã vận động thành lập được 22 tổ chức Đảng. Trong đó, có 10 chi bộ công ty cổ phần, 3 chi bộ công ty TNHH, 2 chi bộ hợp tác xã, 2 chi bộ trường học, 2 chi bộ trung tâm, viện nghiên cứu, 1 chi bộ bệnh viện và 2 hiệp hội. Đồng thời, tiếp nhận 6 chi bộ do thành phố bàn giao…

  Đối với quận Nam Từ Liêm, từ khi thành lập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp của quận vào năm 2015 đến nay đã thành lập được 22 tổ chức Đảng ở doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước và tiếp nhận 20 tổ chức về Đảng bộ, đưa tổng số chi bộ trực thuộc lên 54 chi bộ. Đồng thời, đã kết nạp được 171 đảng viên mới…

  Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo đề nghị các địa phương quan tâm củng cố các tổ chức cơ sở Đảng yếu kém, chú trọng việc sinh hoạt chi bộ trong các doanh nghiệp này, qua đó giúp nâng cao chất lượng đảng viên. Mặt khác, các địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp thực hiện tốt công tác phát triển Đảng theo phương châm “thành lập tổ chức Đảng phải duy trì hoạt động”, trong đó, duy trì các cuộc đối thoại hằng năm để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

  Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho rằng, công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước là việc khó nên đòi hỏi sự kiên trì, thường xuyên, liên tục của các địa phương. Nhấn mạnh tỷ lệ đảng viên được kết nạp trong khu vực này vẫn còn thấp, đồng chí Nguyễn Văn Phong đề nghị các địa phương cần tiếp tục vượt qua khó khăn để triển khai Nghị quyết số 09-NQ/TU một cách hiệu quả.

  Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị các địa phương tiếp tục phát huy kinh nghiệm thành công để triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU linh hoạt, sáng tạo. Đồng thời, tạo mọi điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách cho các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước có thành lập tổ chức Đảng.

  Đồng chí Nguyễn Văn Phong đề nghị các cơ quan báo chí cần có nhiều tin, bài thường xuyên, liên tục về công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Các cấp ủy, chính quyền cần quan tâm hơn nữa đến việc phát triển tổ chức Đoàn thanh niên và Công đoàn trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước nhằm tạo nguồn cho công tác phát triển Đảng…/.

  Trọng Toàn

  Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/xay-dung-dang/tang-cuong-xay-dung-dang-doan-the-trong-doanh-nghiep-ngoai-khu-vuc-nha-nuoc-612105.html