Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận

KTĐT - Chiều 25/6, Hội nghị lần thứ 13 Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội đã nghe và thảo luận Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết T.Ư 7 (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”.

>>>Khai mạc Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội

Đánh giá của Thành ủy cho thấy, công tác dân vận trong thời gian qua đã đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần quan trọng tăng niềm tin và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. Tuy nhiên, công tác này vẫn còn những hạn chế, yếu kém do một số cấp ủy Đảng chưa nhận thức đầy đủ, việc thực hiện quy chế dân chủ còn hình thức…

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo điều hành phiên thảo luận.

Chương trình hành động của Thành ủy đề ra 7 nhiệm vụ và giải pháp quan trọng để tập trung thực hiện. Đó là tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức, cán bộ; tập trung giải quyết kịp thời, có hiệu quả những bức xúc chính đáng của nhân dân; làm cho nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tăng cường mối quan hệ máu thịt của nhân dân với Đảng và Nhà nước. Nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò công tác dân vận trong tình hình mới. Đổi mới công tác dân vận của các cơ quan nhà nước và lực lượng vũ trang. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô.

Bên cạnh đó, quan tâm xây dựng, củng cố bộ máy, đổi mới phương thức hoạt động của Ban Dân vận, MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội.