Tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho sinh viên các trường đại học

Thực hiện Thông tư liên tịch số 06/2015 giữa Bộ Công an và Bộ Giáo dục & Đào tạo, ngày 4/10, CATP Hà Nội phối hợp với trường Đại học Kinh tế quốc dân đã tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an ninh trật tự cho sinh viên các trường đại học trên địa bàn thành phố năm 2016.

Thiếu tướng Đinh Văn Toản, Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Ban Giám đốc CATP Hà Nội, Thiếu tướng Đinh Văn Toản đã thông tin những nội dung cơ bản về tình hình, chủ trương, giải pháp công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố thời gian qua.

Trong đó, đồng chí Phó Giám đốc CATP đặc biệt nhấn mạnh về đường lối, quan điểm kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ đi đôi với giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, xây dựng đất nước hiện nay; truyền thống đấu tranh anh dũng của dân tộc; những quy định của pháp luật về quyền, nghĩa vụ công dân trong bảo vệ Tổ quốc và trách nhiệm của thế hệ trẻ trước tình hình đó.

Hội nghị được tổ chức đầu khóa, đầu năm học góp phần đấu tranh, phòng chống tội phạm, những vi phạm pháp luật trong ngành giáo dục

Buổi tuyên truyền đã góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đặc biệt là phổ biến giáo dục pháp luật về an ninh quốc phòng cho sinh viên các trường đại học, giúp các em hiểu rõ những quy định của pháp luật, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn và tạo môi trường giáo dục văn minh, lành mạnh.