Tăng cường trợ giúp pháp lý cho người nghèo

(Cadn.com.vn) - Sáng 17-1, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 2 năm triển khai thực hiện Chiến lược trợ giúp pháp lý (TGPL) ở Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Các đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Hà Hùng Cường, Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Nguyễn Thúy Hiền, Thứ trưởng Bộ Tư pháp đồng chủ trì hội nghị. Trong 2 năm, các tổ chức TGPL thực hiện được 231.830 vụ việc với hơn 240.000 người được TGPL, trong đó người nghèo chiếm 38,9%. Qua đó góp phần nâng cao công tác TGPL, đáp ứng nhu cầu TGPL ngày càng đa dạng của người dân; đồng thời trở thành cầu nối giữa chính quyền và nhân dân, góp phần bảo vệ quyền lợi của người dân, nâng cao ý thức pháp luật của người dân...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu yêu cầu cần nghiên cứu, đề xuất chính sách TGPL, đặc biệt đối với người nghèo, không để cho người dân "đói nghèo" về pháp luật. Cần rà soát, sửa đổi một số chỉ tiêu, mục tiêu chưa phù hợp trong công tác TGPL, chấm dứt tổ chức TGPL không hiệu quả. Phó Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu Bộ Tư pháp phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ban, ngành để tham mưu xây dựng chiến lược TGPL, nâng cao vai trò, sự vào cuộc của các luật sư trong công tác TGPL.

Nguyễn Tuấn