Tăng cường trắc nghiệm với bài kiểm tra thường xuyên, định kỳ

GD&TĐ - Đó là thông tin từ ông Nguyễn Văn Huấn - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Bến Tre - về yêu cầu của Sở GD&ĐT đối với các trường THPT, các trung tâm GDNN-GDTX huyện, thành phố trên địa bàn.

Ông Nguyễn Văn Huấn cho biết, Sở GD&ĐT đã chỉ đạo các tổ chuyên môn tập trung nghiên cứu, thảo luận đề minh họa kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 để có phương pháp dạy học, ôn tập, hướng dẫn tự học, kiểm tra, đánh giá phù hợp; đồng thời tiếp tục thực hiện theo các hướng dẫn của Sở GD&ĐT về việc tổ chức dạy học các bộ môn đã ban hành vào đầu năm học 2016-2017.

Đặc biệt lưu ý việc chỉ đạo, tổ chức dạy học, kiểm tra, đánh giá các môn có thay đổi hình thức thi trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2017.

Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân: Giảm yêu cầu thuộc lòng

Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân là 3 môn thành phần trong bài thi khoa học xã hội. Với 3 môn học này, theo ông Nguyễn Văn Huấn, Sở GD&ĐT Bến Tre đã yêu cầu các trường tiếp tục tích hợp, lồng ghép những nội dung về lịch sử, địa lý, chính trị, xã hội của đất nước, của địa phương vào nội dung dạy học, nội dung kiểm tra (thường xuyên, định kỳ) của bộ môn.

Quan tâm đến việc giảm yêu cầu học sinh thuộc lòng, nhớ máy móc các sự kiện (ngày tháng, số liệu,...); chú trọng việc phân tích, đánh giá ý nghĩa, tác động của các sự kiện, tiến trình lịch sử, các mối quan hệ địa lý, quan hệ xã hội,...

"Chúng tôi cũng lưu ý đến các trường nội dung các đề kiểm tra (thường xuyên, định kỳ) tiếp tục nâng cao yêu cầu vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tăng cường ra các câu hỏi mở, gắn với thời sự quê hương, đất nước; đảm bảo đánh giá được các cấp độ nhận thức (nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao) phù hợp với năng lực học sinh; đánh giá được các kỹ năng của học sinh theo yêu cầu của bộ môn (như khai thác, sử dụng Atlat địa lý, biểu đồ, bảng số liệu,...).

Cùng với đó, tăng cường các bài kiểm tra (thường xuyên, định kỳ) theo hình thức trắc nghiệm khách quan để rèn luyện cho học sinh kỹ năng làm bài theo hình thức trắc nghiệm có kết quả tốt" - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Bến Tre cho hay..

Môn Toán: Chắc kiến thức cơ bản và hình thành kĩ năng, tư duy giải nhanh

Đối với môn Toán, Phó Giám đốc Sở GD&DDT Bến Tre nhấn mạnh việc tổ chức các hoạt động dạy học, ôn tập để học sinh nắm chắc kiến thức cơ bản thuộc phần kiến thức lớp 12, hình thành các kĩ năng, tư duy giải nhanh, sử dụng thành thạo công cụ tính toán nhanh bằng máy tính cầm tay và vận dụng các bài toán có tính liên hệ thực tiễn.

Việc phân tích các cơ sở lý thuyết (khái niệm, định nghĩa, mệnh đề...) cũng cần được chú trọng để học sinh nắm chắc, hiểu đúng bản chất vấn đề đặt ra, lựa chọn được đáp án đúng.

Đối với các bài toán, cần hướng dẫn nhiều cách giải khác nhau để học sinh có thể tăng dần tốc độ làm bài, làm quen với tiến độ thời gian của hình thức kiểm tra, thi trắc nghiệm. Tăng cường hình thức trắc nghiệm đối với các bài kiểm tra thường xuyên và kiểm tra định kỳ.

Xây dựng học liệu dùng chung cho các bộ môn

Để xậy dựng học liệu dùng chung và tài liệu ôn tập thi THPT quốc gia cho lớp 12, theo ông Nguyễn Văn Huấn, Sở GD&ĐT Bến Tre yêu cầu thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo các tổ, nhóm bộ môn biên soạn câu hỏi trắc nghiệm theo các mức độ nhận thức (phụ lục Toán kèm theo; các môn còn lại biên soạn theo nội dung tự chọn của đơn vị).

“Câu hỏi biên soạn gửi qua trang Trường học kết nối, thời gian nộp bài chậm nhất 25/10/2016” - ông Nguyễn Văn Huấn cho hay.