Tăng cường thanh tra, kiểm tra thuế doanh nghiệp diện rủi ro cao

  104 liên quanGốc

  Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng vừa ký ban hành Chỉ thị 01/CT-BTC về việc tăng cường công tác thu ngân sách và quản lý thuế năm 2019.

  Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng

  Theo đó, người đứng đầu Bộ Tài chính yêu cầu thủ trưởng cơ quan thuế các cấp tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm như: tăng cường kiểm soát việc triển khai thanh tra, kiểm tra thuế các doanh nghiệp thuộc diện rủi ro cao về thuế, doanh nghiệp hoàn thuế lớn… theo từng tuần, tháng, quý; theo dõi, cập nhật kịp thời tình hình hoạt động của các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp lớn; thực hiện quyết liệt các biện pháp đôn đốc thu hồi nợ thuế và cưỡng chế nợ thuế (như tổ chức rà soát, phân loại nợ, theo dõi, giám sát chặt chẽ các khoản nợ, tăng cường đôn đốc xử lý nợ chây ỳ)…

  HÀ MY

   Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/tang-cuong-thanh-tra-kiem-tra-thue-doanh-nghiep-dien-rui-ro-cao-616902.html