Tăng cường sinh hoạt chuyên môn cụm trường đáp ứng kỳ thi THPT quốc gia

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Gia Lai vừa có thông báo số 2185/TB-SGDDT về kết luận của Giám đổc Sở GD&ĐT tại hội nghị giao ban giữa học kỳ I năm học 2016-2017.

Tăng cường sinh hoạt chuyên môn cụm trường đáp ứng kỳ thi THPT quốc gia - Ảnh 1

Theo thông báo này, Giám đốc Sở đặc biệt quan tâm đến nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn của nhà trường, trong đó tập trung việc soạn giảng, việc đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, dự giờ, thảo giảng, kiểm tra đánh giá việc soạn ngân hàng câu hỏi, bài tập, kỹ năng làm bài trắc nghiệm, nhất là các môn Toán, Sử, Địa, Giáo dục công dân để đáp ứng yêu cầu đổi mới của kỳ thi THPT quốc gia năm 2017.

Triển khai thực hiện nghiêm túc đợt thi đua chuyên đề “Nâng cao tỉ lệ tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2017”. Đề nghị thủ trưởng các đơn vị nghiên cứu nội dung, biện pháp triển khai thực hiện được hướng dẫn cụ thể trong văn bản phát động thi đua để triển khai thực hiện phù hợp với tình hình của nhà trường.

Tăng cường chỉ đạo việc sinh hoạt chuyên môn các cụm trường, trước mắt chú trọng nội dung đáp ứng sự đổi mới trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2017.

Sau học kỳ I, Giám đốc Sở GD&ĐT yêu cầu tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm hoạt động soạn giảng, đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá, việc soạn ngân hàng câu hỏi và bài tập, kỹ năng làm bài trắc nghiệm của các môn năm đầu thi theo hình thức trắc nghiệm đáp ứng đổi mới thi THPT quốc gia năm 2017. Có thể tổ chức hình thức trực tuyến về các hoạt động trên. Cuối năm học 2016-2017 đánh giá công tác tổ chức kiểm tra chung.

Tổng hợp đề thi, đề kiểm tra của các cụm trường, tổ chức chia sẻ trong toàn tỉnh, tạo điều kiện cho giáo viên và học sinh tham khảo, học tập;

Tăng cường công tác kiểm tra hoạt động chuyên môn các cơ sở trực thuộc, đặc biệt quan tâm các biện pháp nâng cao chất lượng dạy học lớp 12, trong đó có việc giao chỉ tiêu chât lượng môn học đối với học sinh lớp 12 và giáo viên bộ môn, đảm bảo đạt tỉ lệ tốt nghiệp THPT đã đăng ký…