Tăng cường quản lý Nhà nước

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Người phát ngôn của Chính phủ

Rà soát toàn diện về quản lý và vận hành hồ chứa thủy điện

Chính phủ đã nghiêm túc chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 62/2013/QH13 ngày 27-11-2013 của Quốc hội về tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác công trình thủy điện. Đến nay, đã loại bỏ 471 dự án thủy điện không hiệu quả, có tác động lớn đến môi trường (trong đó có tám dự án lớn và 463 dự án nhỏ). Quan điểm của Chính phủ là tiếp tục chỉ đạo rà soát toàn diện về quản lý và vận hành các hồ chứa thủy điện trên phạm vi cả nước, đồng thời thực hiện các biện pháp tăng cường giám sát vận hành các hồ chứa nước bảo đảm an toàn cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân vùng hạ du...

Ông Hoàng Quốc Vượng, Thứ trưởng Bộ Công thương

Tăng cường quản lý Nhà nước - Ảnh 1

Quy trình liên hồ gặp khó khăn, vướng mắc

Quy định pháp luật liên quan đến thủy điện về cơ bản đã đầy đủ, bao trùm các khâu từ giai đoạn quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và vận hành khai thác công trình thủy điện. Tuy vậy, việc vận hành theo quy trình liên hồ vẫn gặp một số khó khăn, vướng mắc như: công tác dự báo khí tượng - thủy văn chưa bảo đảm độ tin cậy dẫn đến giảm hiệu quả tổng hợp của hồ chứa. Một số nội dung quy định chưa thật sự phù hợp với chế độ thủy văn của lưu vực công trình và hạ du, diễn biến dòng chảy lũ từ công trình về hạ du, điều kiện lòng dẫn sông và nhu cầu dùng nước ở hạ du...

Để khắc phục những bất cập đó, thiết nghĩ, Bộ Tài nguyên và Môi trường cần sớm phối hợp các bộ liên quan rà soát, xem xét kiến nghị điều chỉnh một số nội dung của Quy trình liên hồ trên một số lưu vực nhằm vận hành bảo đảm an toàn cho công trình và hạ du về lâu dài.

GS,TSKH Phạm Hồng Giang, Chủ tịch Hội Đập lớn và Phát triển nguồn nước Việt Nam

Tăng cường quản lý Nhà nước - Ảnh 2

Có quyết tâm làm hay không?

Công tác quản lý vận hành các công trình thủy điện của chúng ta còn yếu. Mặt khác, cơ quan quản lý vẫn còn buông lỏng các khâu như khảo sát, xây dựng, vận hành… Theo tôi, công tác khảo sát phải được thực hiện kỹ, có đề cập đến tất cả các tình huống như khi xả lưu lượng lớn về hạ du thì phải có bản đồ ngập lụt... Công tác quy hoạch phải thực hiện đúng quy định và cần có cơ chế quản lý, giám sát quá trình phối hợp giữa chính quyền địa phương và nhà máy để bảo đảm vận hành an toàn hồ chứa và tính mạng cũng như tài sản nhân dân vùng hạ du...
Đây là những vấn đề có thể nhìn thấy được, song chúng ta có quyết tâm làm hay không?