Tăng cường quản lý học sinh, đảm bảo an ninh, an toàn trường học

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Ninh Bình vừa có văn bản gửi các đơn vị giáo dục trực thuộc Sở, phòng GD&ĐT huyện, thành phố yêu cầu tăng cường công tác quản lý học sinh, đảm bảo an ninh, an to àn trường học.

Tăng cường quản lý học sinh, đảm bảo an ninh, an toàn trường học - Ảnh 1

Văn bản này yêu cầu các đơn vị, các trường học trong toàn tỉnh tập trung chỉ đạo công tác an toàn trường học; phối họp chặt chẽ với công an khu vực kiểm tra, giám sát, tuyên truyền, truyền thông các vấn đề quy định chung của lớp, của trường, của địa phương;

Thủ trưởng các đơn vị, các trường học trực tiếp giao ban thường xuyên với đơn vị công an để nắm bắt thông tin kịp thời về tình hình an ninh trật tự, tệ nạn xã hội ảnh hưởng đến học sinh trong và ngoài trường; đề ra những giải pháp xử lý khi xảy ra những vụ việc tai nạn, tệ nạn, mất an ninh trật tự trong trường học;

Thành lập và nâng cao trách nhiệm đội Sao nhi đồng, đội thanh niên xung kích với thành phần là cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường; trong đó nâng cao vai trò nòng cốt là các giáo viên trẻ, cán sự lớp gương mẫu tham gia tích cực các hoạt động tố giác tội phạm, can thiệp và ngăn chặn kịp thời những vụ việc gây mất trật tự an ninh trong và ngoài trường đối với học sinh, sinh viên;

Phối hợp với lực lượng công an, an ninh khu vực thực hiện tốt công tác phân luồng tại cổng trường sau mỗi buối học sinh tan học, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông;

Sở GD&DDT đồng thời yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, các trường học có kế hoạch chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm xây dựng quy chế, quy ước học tập, sinh hoạt của từng lớp, phổ biến sâu sát nội quy, quy định của nhà trường về đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học và các quy tắc ứng xử trong nhà trường;

Quan tâm công tác khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, giáo viên và học sinh trong việc nêu cao tinh thần trách nhiệm trong các các hoạt động, công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng, chống tai nạn, tệ nạn trong nhà trường…