Tăng cường quản lý chất lượng kính xây dựng

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Nhằm tăng cường quản lý chất lượng kính xây dựng, Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư số 11/2009/TT-BXD về Quy định công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa kính xây dựng.

    Theo đó, từ ngày 1-8-2009, các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, thiết kế và thi công lắp đặt sản phẩm, hàng hóa kính xây dựng đều phải tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng theo quy định tại Thông tư này. Các loại sản phẩm hàng hóa kính bao gồm kính kéo, kính nổi, kính cán vân hoa, kính mầu hấp thụ nhiệt, kính phủ phản quang, kính tôi nhiệt an toàn, kinh dán an toàn nhiều lớp và các sản phẩm sau kính như kính gương tráng bạc, các chế phẩm sử dụng kính đều phải đưa vào danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc Nhóm 2 theo Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa với những quy định nghiêm ngặt về công bố chất lượng, kiểm soát chất lượng và chứng nhận hợp quy. Đây là nỗ lực của các cơ quan quản lý nhà nước nhằm nâng cao chất lượng kính xây dựng, một loại hàng hóa đặc biệt nhưng lâu nay, việc quản lý chất lượng còn bất cập vì thiếu những quy định kiểm soát chất lượng, đồng thời góp phần hạn chế các loại kính kém chất lượng nhập khẩu khá phổ biến vào thị trường trong nước như trong thời gian qua. PV

    Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=150676&sub=131&top=38