Tăng cường phòng chống dịch bệnh ở gia súc, gia cầm

    Báo VTC News
    Gốc

    Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm vừa có chỉ thị về việc tăng cường công ác phòng chống dịch bệnh ở gia súc, gia cầm trên toàn quốc.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/214665/Default.aspx