Tăng cường phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm

(HNM) - Ngày 27-11, UBND thành phố Hà Nội đã có chỉ thị về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, yêu cầu các cấp, các ngành thực hiện tốt những nội dung sau: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân biết và tự giác thực hiện. Triển khai công tác quy hoạch khu chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung xa khu dân cư và phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương. Tổ chức giám sát quản lý tốt đàn gia súc, gia cầm nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các ổ dịch phát sinh. Chuẩn bị đủ vật tư, hóa chất để ngăn chặn kịp thời khi có ổ dịch xảy ra. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc khử trùng tiêu độc và vệ sinh thú y tại địa phương theo hướng dẫn của cơ quan thú y. Chủ động hỗ trợ kinh phí phục vụ công tác phòng chống dịch theo Quyết định số 4380/QĐ- UBND ngày 25-8-2009 của UBND thành phố. Sở NN&PTNT chỉ đạo Chi cục Thú y Hà Nội triển khai tổng vệ sinh khử trùng, tiêu độc từ ngày 1 đến 5-12-2009 trên địa bàn toàn thành phố. Duy trì hoạt động của các chốt kiểm dịch động vật liên ngành. Ngọc Linh