Tăng cường phòng, chống bạo lực gia đình

(Chinhphu.vn) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Chỉ thị yêu cầu các đơn vị tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác phòng, chống bạo lực gia đình nhằm giảm thiểu các vụ bạo lực gia đình trên địa bàn mỗi khu dân cư, thôn, ấp, tổ dân phố.

Ảnh minh họa

Cụ thể, các cơ quan, đơn vị chức năng thực hiện tốt chức năng tham mưu về công tác chỉ đạo, triển khai công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình: Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản về tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 và các chương trình, kế hoạch liên quan đến xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình của địa phương; tăng cường đầu tư và bố trí đủ kinh phí cho công tác này.

Đồng thời, tổ chức các hoạt động thực hiện nhiệm vụ đột phá "Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng và nhân rộng Mô hình phòng, chống bạo lực gia đình" đảm bảo trong năm 2013 có ít nhất 30% và đến năm 2016 có ít nhất 60% số xã, phường, thị trấn xây dựng mô hình này, thành lập địa chỉ tin cậy tại cộng đồng trên địa bàn mỗi tỉnh, thành.

Chú trọng các biện pháp phát hiện, ngăn chặn kịp thời hành vi bạo lực; hỗ trợ nạn nhân, hòa giải mâu thuẫn trong gia đình nhằm duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động các mô hình phòng, chống bạo lực gia đình.

Các đơn vị chủ trì, phối hợp với ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị-xã hội tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và các văn bản có liên quan...

Bên cạnh đó, tổ chức sơ kết 5 năm triển khai thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình từ cấp xã đến cấp tỉnh.

Ngoài ra, nghiêm túc thực hiện việc thu thập, tổng hợp và báo cáo số liệu về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình.

Theo thống kê của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, từ năm 2009 đến 6 tháng đầu năm 2012, cả nước có hơn 178.800 vụ bạo lực gia đình. Trong đó, bạo lực gia đình với phụ nữ có khoảng 106.500 vụ, bạo lực gia đình với trẻ em là hơn 23.300 vụ, bạo lực gia đình với người cao tuổi là trên 16.100 vụ.

Báo cáo của Bộ Công an cho thấy, trên cả nước cứ khoảng 2-3 ngày lại có một người bị giết liên quan đến bạo lực gia đình. Riêng năm 2005, có 14% số vụ giết người liên quan đến bạo lực gia đình (151/1.113 vụ giết người); sáu tháng đầu năm 2006, tỷ lệ này là 30,5% (26/77 vụ). Báo cáo của sở y tế một số tỉnh gần đây có bệnh nhân là nạn nhân của bạo lực gia đình cho thấy ở An Giang là trên 1.300 bệnh nhân; Gia Lai có gần 4.000 bệnh nhân; Bắc Giang có khoảng 460 bệnh nhân...

Thanh Thanh