Tăng cường phối hợp về công tác dân vận

Ngày 4-11, Ban Dân vận Thành ủy và Công an TP Hà Nội tổ chức ký kết Chương trình phối hợp công tác dân vận giai đoạn 2016-2021. Tham dự có đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Lan Hương, Trưởng ban Dân vận Thành ủy; Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an thành phố.

Tăng cường phối hợp về công tác dân vận - Ảnh 1

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng và các đồng chí lãnh đạo chứng kiến lễ ký kết. Ảnh: Toàn Lương

Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đánh giá cao kết quả phối hợp giữa hai cơ quan trong thời gian qua. Nhấn mạnh tính chiến lược của công tác dân vận, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị, Ban Dân vận Thành ủy và Công an thành phố cần quán triệt sâu sắc 5 yêu cầu về công tác dân vận mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh tại hội nghị triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác dân vận (ngày 27-5-2016).

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu, căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, hai ngành chủ động xây dựng kế hoạch của đơn vị mình, có trọng tâm, trọng điểm từng năm; cụ thể hóa chương trình phối hợp. Hai ngành triển khai đồng bộ các chương trình của Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, thực hiện quy chế công tác dân vận, quy chế dân chủ ở cơ sở… gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Ban Dân vận Thành ủy cần tham mưu với Thành ủy về chủ trương, giải pháp trong công tác dân vận, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của thành phố, phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, ngành, cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Hai ngành cùng các ngành chức năng khác cần phối hợp thực hiện tốt chủ trương của Đảng và thành phố về công tác dân tộc, tôn giáo, đấu tranh với việc lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Ban Dân vận và Công an thành phố cùng thực hiện tốt kế hoạch năm; chú trọng công tác thi đua, khen thưởng kịp thời các điển hình tiên tiến, đồng thời xử lý kỷ luật nghiêm khắc các sai phạm đối với công tác dân vận…

Theo chương trình ký kết, thời gian tới, Ban Dân vận Thành ủy và Công an thành phố phối hợp chủ động tham mưu cho Thành ủy, HĐND, UBND thành phố về chủ trương, biện pháp công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; chỉ đạo xây dựng nền an ninh nhân dân, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Hai ngành sẽ tích cực vận động toàn dân tham gia thực hiện Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp, ngành, cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, phong trào thi đua "Dân vận khéo"...

Thành Tâm