Tăng cường phối hợp quản lý hiệu quả lưu vực sông Vu Gia-Thu Bồn

QUẢNG NAM- Ngày 24-11, Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) thông qua sáng kiến rừng ngập mặn cho tương lai (MFF) phối hợp với UBND tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng tổ chức đối thoại Bàn tròn cấp cao về "Quản lý tổng hợp lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn và vùng bờ Quảng Nam - Đà Nẵng: Một cách tiếp cận "Từ đầu nguồn xuống biển". Tham dự buổi đối thoại có đại diện Bộ TN&MT; IUCN; MFF; các nhà khoa học, chuyên gia trong nước và quốc tế trên lĩnh vực môi trường và đại diện các sở, ngành liên quan của tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng.

Thông qua đối thoại nhằm tăng cường phối hợp giữa các bên liên quan, đặc biệt là cơ chế phối hợp liên vùng, liên tỉnh giữa tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng để áp dụng thử nghiệm phương thức quản lý tổng hợp lưu vực sông và vùng bờ biển; Chia sẻ thông tin, các bài học kinh nghiệm giữa các nhà khoa học, quản lý trong và ngoài nước liên quan; Thảo luận dự thảo Thỏa thuận phối hợp giữa tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng áp dụng thử nghiệm "Quản lý tổng hợp lưu vực sông Vu Gia-Thu Bồn và vùng bờ Quảng Nam - Đà Nẵng".

Cách tiếp cận "Từ đầu nguồn xuống biển" là phương thức quản lý nhấn mạnh 2 nguyên tắc then chốt, gồm: Tính phụ thuộc lẫn nhau của hệ thống lưu vực sông và bờ biển; tính lồng ghép về thể chế và cơ chế chính sách liên vùng, liên tỉnh trong quản lý lưu vực sông và vùng bờ biển. Chương trình đối thoại sẽ chia làm 2 phiên, ở phiên thứ nhất sẽ tập trung vào "Nhu cầu và cách tiếp cận quản lý tổng hợp lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn và vùng bờ Quảng Nam - Đà Nẵng"; phiên thứ 2 với nội dung "Phát triển bền vững lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn và vùng bờ Quảng Nam - Đà Nẵng".

Hồng Thanh