Tăng cường phối hợp công tác giữa lãnh đạo Quốc hội và Thường trực Chính phủ

    Báo Công An Nhân Dân
    5 đăng lạiGốc

    Ngày 21/2, Hội nghị bàn phối hợp công tác năm 2009 giữa lãnh đạo Quốc hội và Thường trực Chính phủ đã được tiến hành tại Hà Nội. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Phú Trọng cùng chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có các Phó Chủ tịch QH; các Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo Văn phòng QH, Văn phòng Chính phủ, một số cơ quan của QH và các Bộ, ngành liên quan.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/thoisu/2009/2/109261.cand