Tăng cường phối hợp công tác giữa hai Bộ Công an và Tư pháp

Ngày 24/11, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị phối hợp công tác giữa Bộ Công an và Bộ Tư pháp. Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đồng chủ trì Hội nghị.

Tăng cường phối hợp công tác giữa hai Bộ Công an và Tư pháp - Ảnh 1

Tại hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm và Bộ trưởng Lê Thành Long ghi nhận, biểu dương những kết quả trong phối hợp công tác giữa các cơ quan của hai Bộ thời gian qua; qua đó đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và đấu tranh phòng, chống tội phạm của lực lượng Công an nhân dân và các nhiệm vụ của ngành Tư pháp.

Trong những năm qua, Bộ Tư pháp đã thường xuyên phối hợp với Bộ Công an trong công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ; xây dựng, tuyên truyền, phổ biến, kiểm tra, theo dõi việc thi hành pháp luật về an ninh, trật tự và đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ pháp chế Công an nhân dân. Nhờ đó, công tác xây dựng pháp luật về an ninh trật tự của lực lượng Công an nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực, kịp thời thể chế hóa được chủ trương, đường lối của Đảng, cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp trong lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội và đấu tranh phòng, chống tội phạm. Hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật được triển khai với nhiều hình thức phong phú, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức thượng tôn pháp luật, bảo vệ và thi hành Hiến pháp, pháp luật trong cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.

Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh được thực hiện hiệu quả. Công an các đơn vị, địa phương cũng tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Tư pháp, ngành Tư pháp trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính; quản lý, xử lý vi phạm hành chính; thi hành án dân sự; công tác hộ tịch, quốc tịch; nuôi con nuôi; bồi thường nhà nước; giám định tư pháp; cung cấp lý lịch tư pháp cho cá nhân, tổ chức; giải quyết các vụ tranh chấp quốc tế trong đầu tư, hợp tác quốc tế về tư pháp và pháp luật…

Trong thời gian tới, Bộ Công an và Bộ Tư pháp sẽ tập trung vào những lĩnh vực, nhiệm vụ trọng tâm như công tác phối hợp xây dựng các dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự năm 2015; Luật Cảnh vệ, Luật Công an xã; Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước...; xử lý vướng mắc trong giám định tư pháp, thi hành án dân sự khi giải quyết các vụ việc, vụ án lớn, trọng điểm về tham nhũng, kinh tế…; đề xuất các ý kiến xây dựng, đổi mới cơ chế phối hợp công tác giữa hai Bộ, bảo đảm thiết thực về nội dung, chặt chẽ về hình thức, thuận lợi và hiệu quả khi áp dụng, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của hai Bộ trong tình hình mới.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Tô Lâm và Bộ trưởng Lê Thành Long đã trao Kỷ niệm chương “Bảo vệ An ninh Tổ quốc” và Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” tặng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Tư pháp đã có nhiều đóng góp trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật của lực lượng Công an nhân dân và công tác tư pháp của ngành Tư pháp.

Xuân Tùng (TTXVN)