Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa Việt Nam và Nhật Bản trong bảo vệ bản quyền sở hữu trí tuệ

Ngày 28/2, tại Hà Nội, Cơ quan Sáng chế Nhật Bản (JPO), Tổ chức Thúc đẩy Ngoại thương Nhật Bản (JETRO) phối hợp với Tổng cục Quản lý thị trường, Bộ Công Thương và Bộ KH&CN Việt Nam tổ chức Hội thảo 'Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ Việt Nam – Nhật Bản'.

Thu Mai - Lê Minh

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/tang-cuong-phoi-hop-chat-che-giua-viet-nam-va-nhat-ban-trong-bao-ve-ban-quyen-so-huu-tri-tue-20240229142548257.htm