Tăng cường phạt "nóng"

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Tại cuộc họp chiều 4-8 về thực hiện nếp sống văn minh đô thị, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thị Thu Hà nhấn mạnh cần tiếp tục tuyên truyền, vận động ý thức tự giác của người dân trong thực hiện nếp sống văn minh đô thị.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=44&NewsId=82816