TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

Sáng nay (14/8), Tại Hà Nội, Cục Trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị lấy ý kiến về Bộ công cụ đánh giá nhu cầu năng lực của đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý.