Tăng cường năng lực phòng dịch cho lực lượng GGHB Việt Nam

    VNEWS
    64 liên quanGốc

    Ngày 15/6, Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về việc tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với các lực lượng thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan và Cộng hòa Trung Phi. Đồng thời, nghe báo cáo của các nhóm sĩ quan Việt Nam đang tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam tại Cộng hòa Trung Phi và Nam Sudan về tình hình dịch COVID-19 tại địa bàn.

      Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/tang-cuong-nang-luc-phong-dich-cho-luc-luong-gghb-viet-nam