Tăng cường lãnh đạo của Đảng về xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh

Sáng 1/3, Báo Kinh tế&Đô thị đã tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị 30 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng về xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Bích Hời - Duy Khánh - Huy Hoàng

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/tang-cuong-lanh-dao-cua-dang-ve-xay-dung-nguoi-ha-noi-thanh-lich-van-minh.html