Tăng cường kiểm tra việc thực hiện chính sách lao động tại doanh nghiệp

  80 liên quanGốc

  Để thực hiện tốt chức năng của tổ chức Công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, công nhân viên chức lao động, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Thạch Thất đã xây dựng Chương trình chuyên đề Chính sách Pháp luật năm 2021.

  Chương trình sẽ tập trung vào các hoạt động: Kiểm tra, giám sát; thực hiện quy chế dân chủ tại nơi làm việc; đối thoại, thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể; tuyên truyền pháp luật, tư vấn hỗ trợ pháp lý; tham gia xây dựng các nội quy, quy chế tại cơ quan, doanh nghiệp; phối hợp giải quyết kịp thời các vụ tranh chấp lao động, đình công.

  Tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn lao động tại các doanh nghiệp để hưởng ứng "Tháng hành động vì an toàn vệ sinh lao động".

  Đáng chú ý, Liên đoàn Lao động huyện sẽ chỉ đạo, hỗ trợ Công đoàn cơ sở trong hoạt động đối thoại tại nơi làm việc, thương lượng tập thể và ký kết thỏa ước lao động tập thể; thực hiện quy chế dân chủ, tổ chức Hội nghị người lao động; kiểm tra, giám sát việc thực hiện chi trả tiền lương, tiền thưởng, hợp đồng lao động, bảo hiểm xã hội, thời giờ làm việc, An toàn vệ sinh lao động; tham gia xây dựng các nội quy, quy chế có liên quan đến đoàn viên, người lao động…

  Liên đoàn Lao động huyện đặt mục tiêu sẽ phối hợp với các ngành chức năng của huyện thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế tại 30 doanh nghiệp; Liên đoàn Lao động huyện phối hợp tổ chức kiểm tra ít nhất 20 doanh nghiệp.

  Liên đoàn Lao động huyện sẽ phối hợp chính quyền đồng cấp kiểm tra ít nhất 20 doanh nghiệp về thực hiện pháp luật An toàn vệ sinh lao động – phòng chống cháy nổ; kịp thời trợ cấp khó khăn, động viên, thăm hỏi cho công nhân viên chức lao động bị tại nạn lao động nặng, bệnh nghề nghiệp; tổ chức tập huấn cho 100% đội ngũ mạng lưới an toàn vệ sinh viên cơ sở.

  Để đánh giá chính xác tình hình thực hiện chính sách lao động và việc chấp hành Nghị định 191/2013/NĐ-CP của Chính phủ, Liên đoàn Lao động huyện Thạch Thất sẽ lập đoàn kiểm tra, khảo sát tại các doanh nghiệp ngoài Nhà nước trên địa bàn huyện. Thời gian kiểm tra từ ngày 21/4 – 3/5/2021.

  Mạnh Tiến

  Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/tang-cuong-kiem-tra-viec-thuc-hien-chinh-sach-lao-dong-tai-doanh-nghiep-121574.html