Tăng cường hợp tác với các đối tác, địa phương của Anh

    Đài Phát thanh và truyền hình Hà Nội
    14 liên quanGốcHà Nội

    Ngày 20/9, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã tiếp tân Đại sứ Anh tại Việt Nam - Ngài Iain Frew, tới chào xã giao.

    PV/HANOITV

    Nguồn Hà Nội TV: https://hanoitv.vn/chu-tich-ubnd-thanh-pho-tiep-dai-su-vuong-quoc-anh-d210495.html