Tăng cường hợp tác vì hòa bình, ổn định của khu vực và thế giới

Ngày 22-11, tại Hà Nội, Bộ Công an và Bộ Nội vụ Mozambique đã có buổi hội đàm nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả hợp tác chặt chẽ trên lĩnh vực phòng, chống tội phạm, thực thi pháp luật, qua đó làm sâu sắc thêm quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước.