Tăng cường hợp tác, trao đổi với Đảng Cộng sản Nhật Bản

    Truyền Hình Thông Tấn
    VNEWS
    11 liên quanGốc

    Ngày 5/7, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung đã có cuộc trao đổi trực tuyến với Phó Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương, Trưởng Ban Quốc tế Đảng Cộng sản Nhật Bản - Ogata Yasuo.

    Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/tang-cuong-hop-tac-trao-doi-voi-dang-cong-san-nhat-ban-44748.htm