Tăng cường hoạt động Hệ sinh thái các doanh nghiệp tạo tác động xã hội tại Việt Nam

Hàng trăm doanh nghiệp tạo tác động xã hội, đơn vị trung gian, hạt nhân đổi mới sáng tạo và nhà đầu tư đã góp mặt tại sự kiện SIB Connect trong khuôn khổ Dự án ISEE-COVID.

Sự kiện do Cục Phát triển doanh nghiệp (AED), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT), Bộ Các vấn đề toàn cầu Canada (GAC) và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) đồng chủ trì tổ chức ngày 16-12, tại Hà Nội.

Đây là cơ hội để các cá nhân và tổ chức tương tác, chia sẻ và thảo luận hướng đến những giải pháp tăng tốc sự phát triển của Hệ sinh thái các doanh nghiệp tạo tác động xã hội tại Việt Nam và tăng cường các tác động tích cực lên xã hội và môi trường.

Quang cảnh sự kiện.

Quang cảnh sự kiện.

Tại Việt Nam, ước tính có khoảng 4% số doanh nghiệp đang hoạt động được xếp vào nhóm doanh nghiệp tạo tác động xã hội - SIB (khoảng 22.000 SIB) trong một hệ sinh thái hỗ trợ các SIB đang phát triển nhanh chóng và sôi động. Tuy nhiên, các doanh nghiệp SIB tại Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp do người yếu thế làm chủ hoặc làm việc với người yếu thế (phụ nữ, dân tộc thiểu số, người khuyết tật…), vẫn đang đối mặt với rất nhiều thách thức để đạt được cả hai mục tiêu là tạo ra doanh thu đồng thời tạo ra những tác động tích cực cho xã hội.

Các khó khăn lớn nhất của các SIB là thiếu vốn, thiếu thông tin và thị trường tiêu thụ sản phẩm, thiếu kiến thức và kỹ năng về quản trị doanh nghiệp. Các SIB cũng chịu những thách thức ngoại cảnh như tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, thiếu các đơn vị trung gian hỗ trợ, thiếu sự kết nối của các thành viên trong hệ sinh thái, thiếu nhận thức của xã hội, thiếu các chính sách hỗ trợ từ Nhà nước.

Hoạt động kết nối tại sự kiện.

Với cách tiếp cận hệ sinh thái sáng tạo nhằm giải quyết những thách thức mang tính hệ thống và liên kết mà các SIB đang đối mặt, trong năm 2022, dự án ISEE-COVID đã tích cực triển khai các hỗ trợ vốn mồi, nâng cao năng lực cho các SIB, nâng cao năng lực và sự phối hợp giữa các tổ chức trung gian hỗ trợ SIB và bước đầu triển khai các chương trình nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý Nhà nước về hỗ trợ các SIB.

Bà Ramla Khalidi, Trưởng đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam cho biết: “SIB CONNECT là cơ hội để tôn vinh những thành tựu mà các doanh nghiệp tạo tác động xã hội và các bên liên quan trong hệ sinh thái đã đạt được sau một năm đầy biến động. Tuy nhiên, khả năng phục hồi của các SIB đã được thể hiện rõ ràng trong bối cảnh đầy thách thức này, khi các doanh nghiệp này nhanh chóng phục hồi các hoạt động kinh doanh. Tạo ra những tác động tốt cũng sẽ đem lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp - đây cũng là mục tiêu tiên quyết của dự án ISEE-COVID nhằm giúp các doanh nghiệp đóng góp vào sự phục hồi kinh tế xanh và toàn diện, đồng thời phát triển hoạt động kinh doanh của mình”.

Tin, ảnh: HẢI YẾN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/tang-cuong-hoat-dong-he-sinh-thai-cac-doanh-nghiep-tao-tac-dong-xa-hoi-tai-viet-nam-714033