Tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước với hoạt động kinh doanh đa cấp

Tính đến đầu tháng 11/2016, Bộ Công Thương, đã thu hồi giấy chứng nhận và chấm dứt, tạm ngừng hoạt động bán hàng đa cấp đối với 25 công ty kinh doanh đa cấp. Hiện tại, số doanh nghiệp hoạt động chỉ còn 42 so với con số 67 công ty năm 2015.