Tăng cường hàng trăm cơ số thuốc và chloramin B giúp các địa phương bị ngập lụt chủ động đối phó với các loại bệnh

Ban Chỉ đạo Phòng, chống bệnh tiêu chảy cấp nguy hiểm cho biết: Với các biện pháp khẩn trương cấp bách và thực hiện phòng bệnh “4 tại chỗ”, Bộ Y tế đã tăng cường hàng trăm cơ số thuốc chữa bệnh và chloramin B để giảm thiểu thấp nhất người bị mắc bệnh tiêu chảy cấp nguy hiểm và các bệnh dịch khác tại các địa phương bị ngập lụt