Tăng cường giám sát hoạt động đầu tư trái phiếu doanh nghiệp

  Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri TP Hồ Chí Minh liên quan đến hoạt động đầu tư trái phiếu của các tổ chức tín dụng (TCTD).

  Cụ thể, cử tri kiến nghị NHNN chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tình hình và hoạt động đầu tư trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) của các TCTD, kịp thời phát hiện và cảnh báo các rủi ro và có biện pháp xử lý theo quy định, bảo đảm an toàn hệ thống các TCTD.

  Ảnh minh họa.

  Ảnh minh họa.

  Theo văn bản trả lời của NHNN, thời gian qua, để đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng, cơ quan này đã thực hiện các biện pháp nhằm kiểm soát và hạn chế rủi ro đối với hoạt động đầu tư TPDN của TCTD. Trong thời gian tới, NHNN sẽ tăng cường thanh tra, giám sát hoạt động đầu tư TPDN, việc cung ứng các dịch vụ liên quan TPDN để có các biện pháp ngăn ngừa, phát hiện kịp thời các rủi ro, vi phạm phát sinh, đồng thời thường xuyên cảnh báo, chấn chỉnh TCTD đối với hoạt động này. Phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính và các bộ, ngành đẩy mạnh việc thực hiện các giải pháp cơ cấu lại và phát triển bền vững các phân đoạn thị trường tài chính, trong đó có thị trường TPDN để thúc đẩy thị trường TPDN trở thành kênh huy động vốn trung, dài hạn của nền kinh tế.

  Riêng về đề nghị các ngân hàng thương mại có trách nhiệm mua lại trái phiếu đã trung gian chào bán cho các nhà đầu tư của cử tri, NHNN nêu rõ, căn cứ các quy định hiện hành, doanh nghiệp phát hành trái phiếu có trách nhiệm thanh toán đầy đủ, đúng hạn nợ gốc và lãi trái phiếu cho nhà đầu tư theo các điều khoản, điều kiện của trái phiếu. Đối với trái phiếu chào bán tại thị trường trong nước, trường hợp doanh nghiệp phát hành không thể thanh toán đầy đủ, đúng hạn nợ gốc, lãi trái phiếu bằng đồng Việt Nam theo phương án phát hành đã công bố cho nhà đầu tư theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 153/2020/NĐ-CP, doanh nghiệp có thể đàm phán với người sở hữu trái phiếu để thanh toán gốc, lãi trái phiếu đến hạn bằng tài sản khác. Ngân hàng thương mại có trách nhiệm mua lại TPDN trong trường hợp ngân hàng thương mại thực hiện hoạt động đại lý phát hành và có cam kết, ký hợp đồng với nhà đầu tư về việc mua lại TPDN đã phát hành.

  H.A

  Nguồn CAND: https://cand.com.vn/thi-truong/tang-cuong-giam-sat-hoat-dong-dau-tu-trai-phieu-doanh-nghiep-i687281/