Tăng cường giám sát chất lượng an toàn thực phẩm

Vào dịp cuối năm, thị trường thực phẩm thường diễn biến phức tạp, đòi hỏi các lực lượng chức năng cần vào cuộc quyết liệt hơn nữa. Đại diện Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương chia sẻ một số vấn đề về công tác phối hợp với thành phố Hà Nội nhằm kiểm soát an toàn thực phẩm trong dịp Tết.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoitv.vn/chi-tiet/tang-cuong-giam-sat-chat-luong-an-toan-thuc-pham-147699.htm