Tăng cường giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn cháy, nổ

Ngày 17-6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký công điện chỉ đạo bộ trưởng các bộ, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung khắc phục hậu quả và triển khai các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng cháy, nổ.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả, thực chất các văn bản, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy, chữa cháy. Cụ thể, rà soát, phân loại, có ngay giải pháp hữu hiệu về phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở cho thuê trọ, nhất là nhà ở có nhiều tầng, nhiều căn hộ, dứt khoát xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật...

Đăng Tùng

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/phap-luat/202406/tang-cuong-giai-phap-phong-ngua-ngan-chan-chay-no-6804af0/